วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์- ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา

- ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี และชีวเคมี

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบคุณภาพอาหาร นํ้า และน้ำเสีย

- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์